Akuttmottak SSJ

Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottaket er pasientens og pårørendes første møte med sykehuset ved alvorlig skade eller akutt sykdom, og tar imot både øyeblikkelig hjelp og planlagte innleggelser døgnet rundt.

Akuttmottaket består av tre undersøkelsesrom og en akuttstue. Avdelingen er døgnbemannet med sykepleier/lege. Pasienter skal være meldt av fastlege, legevaktslege, poliklinikk eller AMK. 

Praktisk informasjon i forbindelse med planlagte innleggelser

  • Pasienter som kommer til akuttmottaket vil bli tatt imot av sykepleier og/eller lege, og vurdert opp mot sykdomstilstand og alvorlighetsgrad. Dette kan medføre ventetid for noen pasienter. 
  • Det registreres personopplysninger og gjøres rutineundersøkelser (blodtrykk, puls, temperatur, EKG, blodprøver m.m.) og eventuelt andre undersøkelser avhengig av innleggelsesårsak.
  • Vi ber om forståelse for at akuttmottaket ikke kan gi ut personopplysninger på telefon. Pasientrettighetsloven og pasientens ønske avgjør hvilken informasjon som kan gis.

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med alvorlige tilstander og skader tas imot på akuttstuen, og blir møtt av et tverrfaglig mottaksteam som består av spesialutdannet fagpersonell fra sykehuset. 

Alvorlige tilstander kan være pustevansker, nedsatt bevissthet, brystsmerter, skader etter fall fra høyde, trafikkulykker eller arbeidsulykker.

Kontakt

Telefon

Informasjon: 75 66 07 88 (intensiv)

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket er samorganisert med intensivavdelingen og ligger i plan 4.
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Åpen retur

Åpen retur betyr at du kan henvende deg direkte til akuttmottaket, uten å måtte gå gjennom fastlege eller legevakt.
Les mer om åpen retur
Sykepleier med pasient i rullestol