Familieavdeling Mosjøen

Familieavdelingen tilbyr utredning og behandling til familier der ett eller flere av barna har alvorlige psykiske symptomer som kan ha sammenheng med familiesituasjonen/relasjoner.

Lengden på oppholdet vurderes individuelt.

Yrkesaktive foreldre får opplæringspenger fra NAV. Barn i skolepliktig alder får undervisningstilbud i avdelingens skole som ligger like i nærheten. Barn under skolepliktig alder får pedagogisk tilbud dersom de har individuell plan i barnehage.

Barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker kan henvise.

Utredning og behandling skjer gjennom familiesamtaler, individualsamtaler og foreldresamtaler.

Kontakt

Slik finner du fram

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Skjervengan 17 og Vefsnvegen 7 (BUP)

8657 Mosjøen