Fagdag 1. september Digitale helsetjenester på Helgeland

UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland. I forbindelse med samlingene inviteres det inn til åpne fagdager for alle som ansatt i kommuner på Helgeland, Helgelandssykehuset, aktuelt næringsliv eller andre med interesse for digitale helsetjenester.

Silje Paulsen, rådgiver
Publisert 20.07.2022

Hololens
Fagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling. Det inviteres med dette til den første fagdagen, som er 1. september 2022​.
  Les mer om program og påmelding her.​