Godt samarbeid på Helgeland gir millioner til desentralisert sykepleierutdanning

Kommunene og Helgelandssykehuset jobber målrettet sammen for å få nok sykepleiere i helsetjenesten på Helgeland. Dette har vært grunnlaget for det gode samarbeidet som er etablert med VID vitenskapelige høgskole (VID) om desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Utdanningssamarbeidet krones nå med ny rekordstor tildeling fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-direktoratet). Samlet gis det 17 millioner kroner i friske midler til videre utvikling av den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Publisert 11.07.2022

Hanne frøyshov

- Jeg vil gratulere til alle som har bidratt. Godt samarbeid og lagspill gir resultater. Tildelingen betyr mye for den videre utviklingen av den desentraliserte sykepleierutdanningen. Det er en jubeldag for hele Helgeland og VID, sier konstituert administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hanne Frøyshov.

Sikrer videreutvikling

VID har sammen med Helgelandssykehuset og kommunene utviklet den nye desentraliserte sykepleierutdanningen, og har tidligere fått 14 millioner fra nasjonale myndigheter til dette samarbeidet i 2020. Utdanningen ble etablert i rekordfart etter at prosjektsamarbeidet startet i februar 2020. Allerede i august 2021 var det første studentkullet i gang, ved den nyetablerte desentraliserte sykepleierutdanningen med distriktsprofil.

Helgelandssykehuset, VID og kommunene samarbeider tett i prosjektet som nå videreføres ut 2026. Prosjektet ledes av Helgelandssykehuset.

- Den nye tildelingen er en anerkjennelse av det gode arbeidet som kommunene, Helgelandssykehuset og VID har gjort sammen for å etablere utdanningen. Og ikke minst viser det at myndighetene har tro på videre utviklingsplaner i fellesskap mellom helsetjenesten og VID. Det er med på å sikre en robust desentralisert sykepleierutdanning fremover og gir kraft til videreutviklingen, sier Silje Paulsen, rådgiver i Helgelandssykehuset og prosjektleder for samarbeidet om Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

Det er tildelt 16 millioner til utdanningen ved VID. Midlene går til delfinansiering av to kull med sykepleierstudenter og utviklingsarbeid. Videreutviklingen handler blant annet om styrking av praksisveilederkompetanse i kommuner og sykehus, utprøving av nye praksismodeller, finansiering og implementering av kombinerte stillinger og videreutvikling av profilemner i innovasjon og distrikssykepleie. Det er i tillegg gitt 1 million kroner til Studiesenter RKK Ytre Helgeland som skal bidra med lokal tilrettelegging i Sandnessjøen.

Planer om nye samarbeidsprosjekter

Både kommunene og Helgelandssykehuset har stort behov for å rekruttere sykepleiere i årene fremover. Det å utdanne lokalt betyr mye for å sikre rett kompetanse i regionen.

- VID er en fantastisk samarbeidspartner for oss, som ønsker å tilby utdanning tilpasset regionens behov. Utdanningen er et viktig bidrag for å sikre god rekruttering av sykepleiere fremover. Det er et godt eksempel på vellykket samhandling på Helgeland, og det må vi bygge videre på. Jeg tror det bare er starten på hva vi kan få til med godt samarbeid innen utdanning og kompetanse. Vi har planer om videre samarbeidsprosjekter for å sikre nye lokale utdanningstilbud i tråd med det helsetjenesten trenger, avslutter Rachel Berg, kommunalsjef for helse- og omsorg i Vefsn kommune og representant i styringsgruppen for prosjektet Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

Nyhetssak fra VID om tildelingen

Pressemelding fra regjeringen om tildeling av midler til desentraliserte utdanninger