Gode pasientforløp

Hva er viktig for deg?

9. juni markerer Helgelandssykehuset "Hva er viktig for deg?"-dagen. Dagen minner oss på hvor viktig det er å stille dette spørsmålet til deg som pasient. Det er viktig for deg, og det er viktig for oss. Forskning viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker pasientenes motivasjon og styrker mestring.

Tove Lill Falstad, rådgiver
Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 20.12.2023
Sykepleier hjelper pasient
Sykepleier i samtale med pasient: "Hva er viktig for deg?"

​"Hva er viktig for deg?"-dagen er en internasjonal dag som markeres i mange land den 9. juni. Det har vært gjort i mange år allerede, men det er første gang at den markeres i Helgelandssykehuset.

Initiativet til å markere Hva er viktig for deg?- dagen kom i satsingen Gode pasientforløp som KS gjennomfører i samarbeid med FHI. Lokale arrangementer over hele landet er en viktig del av markeringen. Fra lille Norge har bevegelsen nå spredd seg til en internasjonal markering i over 50 land.​

Etter oppstart i læringsnettverket Gode pasientforløp på Helgeland høsten 2021 ble vi kjent med retningsendringen fra "Hva feiler det deg?" til "Hva er viktig for deg?". Det jobbes nå med å etablere spørsmålet som en del av sykehushverdagen i helseforetaket. 

Markeringer

Dagen har blitt markert på sengepostene. Ansatte har hengt opp "Hva er viktig for deg?"-plakater, og brukt buttons med samme spørsmål. På morgenmøtene har "Hva er viktig for deg?" vært tema. Målet er at det fører til gode pasientsamtaler mellom helsepersonell og pasienter.

Hva er viktig for deg_Mosjøen_9 juni2022.jpg

Siri Ånes, Unn Iversen, Lene Åkvik, Brita Røli, Iselin Elvheim, Hanne Andersen, Ane Holte, Bhavjit Singh

Dagen ble markert på Samhandlingskonferansen i Mosjøen. "Hva er viktig for deg?" var gjennomgående tema for siste dag av konferansen. Alle innledere, fra ungdomsrepresentanter til helsedirektoratet, satte temaet på dagsorden. Egen stand markerte også dagen. 

 

samhandlingskonf1.jpg

Hvorfor?

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» må stilles for å få tak på pasientens ønsker og behov for å kunne mobilisere det som trengs for å møte de utfordringer som kommer, uansett hva det innebærer. Å stille spørsmålet er en inngangsport til å få tak i hva som rører seg på innsiden ​hos pasienten, hvilke tanker og bekymringer som er der, hvilke mål pasienten har. Å stille spørsmålet setter i gang prosesser i pasienten. Å stille spørsmålet krever at vi lytter til svaret og følger opp.

Gode pasientforløp

Helgelandssykehuset bidro med innlegg på KS/FHI sitt Webinar på "Hva er viktig for deg?"-dagen 2022. Du kan se webinaret på lenken nedenfor.

Hva er viktig for deg? Webinar 2022


Du kan lese mer om forbedringsarbeidet "Gode pasientforløp" som gjøres i Helgelandssykehuset.

Gode pasientforløp​​