Dette har vi i Helgelandssykehuset

Nyrepoliklinikk i godt driv

I Mosjøen har nyresykepleier Monika Lenart begynt med oppfølging av pasienter med nyresvikt. Hver tirsdag har hun åpen poliklinikk og tar imot pasienter som har transplantert nyre, har nyresvikt i stadium 4 eller 5, samt dialysepasienter.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 03.03.2022
Monika Lenart
Monika Lenart er en av to fra Helgelandssykehuset som utdannet seg samtidig. Den andre er Cecilie Edvindsen i Sandnessjøen. Begge nyresykepleierne jobber i medisinsk klinikk.
​- Det er var et absolutt behov for å få kompetansen som gir mulighet til et utbedret tilbud til nyresyke pasienter i Vefsn. Nyrepoliklinikk lokalt i Mosjøen åpnet dørene for pasienter høsten 2021. Det har allerede kommet gode tilbakemeldinger både fra pasienter og legene som er tilknyttet dette arbeidet, sier Monika Lenart.

Hva gjøres på nyrepoliklinikk?​

Pasientene kontrolleres hver tredje måned med blant annet kontroll av blodtrykk, vekt, undersøkelse for kliniske symptomer, sjekker væskesamling. Det gis kostholdsråd tilpasset til sykdomsstadier, måles væskebalanse, det lages plan for fysisk aktivitet og man øker pasientens kunnskap om nyremedikamenter. 

Noen ganger tar man en gjennomgang av blodprøveresultater, andre ganger er det behov for en generell samtale med pårørende tilstede. Alt dette er i samråd med legene, som også mottar notat fra alle konsultasjoner og deltar der det er nødvendig.

I tillegg legger nyresykepleier ned en god del jobb i registrering av pasienter i kvalitetsregisteret hos norsk nyremedisinsk forening​.

Utdannelse på to år deltid​​

​Monika anbefaler videreutdanningen på 60 studiepoeng som hun har gjennomført hos VID i Oslo. 

– Det var en meget god utdanning og et flott opplegg. Jeg ønsket å fordype meg mer i nyrefaget og få en breiere kunnskap. Jeg satte meg på skolebenken igjen etter 25 år som sykepleier, med 13 års erfaring som dialyse sykepleier og jeg er veldig glad for at jeg takket ja til dette tilbudet. 

Med denne videreutdanning og kompetanse på plass åpnet vi en ny poliklinisk funksjon med gode tilbud for alvorlige nyresyke pasienter i Vefsn og omegn.

Lenart er en av to fra Helgelandssykehuset som utdannet seg samtidig. Den andre er Cecilie Edvindsen i Sandnessjøen. Begge nyresykepleierne jobber i medisinsk klinikk.


Stadier av nyresvikt

Alvorlighetsgrad i nyresykdommer måles i en GFR-skala, (glomerulær filtrasjonsrate) som viser hvilket stadium av nyresvikt pasienten har. Inndeling av nyresykdom hos voksne basert på estimert GFR (5):​

GFR-skala
​Stadium​
​Funn
​Estimert GFR
(mL/min/1,73m2)
​1

​Nyreskade og normal GFR  
​>90
​2
​Nyreskade og lett nedsatt GFR
​60 - 90
​3
​Moderat nedsatt GFR
​30 - 59
​4
​Alvorlig nedsatt GFR
​15 - 29
​5
​Nyresvikt
​<15

Unilabs laboratoriemedisin bruk​​​er CKD-EPI formelen.​​

​​