Nytilsatt fagutvikler

Marthe Elise Bjørnvik har fått stillingen som fagutvikler på medisinsk sengepost i Sandnessjøen. Hun og avdelingen ser fram til å kunne vektlegge utvikling og kompetanse i større grad enn tidligere.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 01.07.2022
En person som står foran en hylle med produkter
- Noe av det første jeg skal ta tak i er å lage en oversikt over alle typer undersøkelser som vi utfører på avdelingen og hvilke medisiner og forberedelser som er aktuelle for de enkelte prosedyrene. Vi skal kvalitetssikre og optimalisere våre prosedyrer, «leane» dem, om du vil. Dette vil gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere for de ansatte, og det vil komme pasientene til gode, slik alt kvalitetsarbeid har som målsetning, sier Bjørnvik.

Fv. Åse Albertsen og Marthe Elise Bjørnvik.

Fv. Åse Albertsen og Marthe Elise Bjørnvik.

Avdelingsleder Åse Albertsen håper og tror at dette vil gjøre det enda mer attraktivt å jobbe ved medisinsk sengepost.
– Det å arbeide her skal være interessant og det skal være muligheter for utvikling. Mulighetene for faglig utvikling har vært små tidligere, men de senere årene har vi blant annet fått fast antall fagdager i året og nå har vi fått på plass en fagutvikler som vil styrke arbeidet med kvalitet og kompetanse, sier Åse Albertsen.

Fagutvikleren vil bidra til å få godt innhold på fagdagene.
– Det kan godt hende at vi skal tenke litt nytt. Jeg vil vurdere bruk av eksterne bidragsytere. Det kan være fra samarbeidspartnere, for eksempel politi.

Bjørnvik tiltrådte den nye stillingen nå i juni, men sier det vil være behov for å jobbe mest vakter gjennom sommeren, deretter vil hun komme i gang for fullt med utviklingsarbeidet.