Samhandlingskonferansen 2022

Omlag 140 samhandlingsvennlige helgelendinger var samlet til en to dagers konferanse med tittelen; Sammen skaper vi fremtidens helsetjenester. Hele Helgeland og ulike yrkesgrupper var representert.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 14.06.2022
Sist oppdatert 15.06.2022
Samhandlingskonferansen 2022.

Samhandlingskonferansen 2022.

Endelig kunne helsepersonell fra hele Helgeland samles fysisk igjen, denne gangen i Mosjøen, og samhandlingskonferansen ble en opptur for mange. På programmet var både eksterne og interne foredragsholdere, samt representanter fra ungdomsrådet fra Nordlandssykehuset og ungdomsrådet i Vefsn som gjorde solid inntrykk på forsamlingen.

Praktiske øvelser innen trygg akuttmedisin.

Praktiske øvelser innen trygg akuttmedisin.

Et av de store temaene på konferanse var trygg akuttmedisin. Mads Gilbert holdt et innledende foredrag for alle. Deretter ble det kjørt to parallelle program, hvor de som var påmeldt for trygg akuttmedisin gikk over i praktiske øvelser med ulike sykdomsscenarier; hjerneslag, brystsmerter og sepsis.
Jeg er meget fornøyd med konferansen og vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som deltok. I tillegg vil jeg takke og berømme de som var i arrangementskomiteen for en meget godt utført jobb, sier samhandlingssjef Knut Roar Johnsen.

Medisinsk direktør Hanne Frøyshov deltok også.

Medisinsk direktør Hanne Frøyshov deltok også.

En rekke lokale samhandlingsprosjekter ble presentert under konferansen dag to, som her, prosjektet Mestringstreff.

En rekke lokale samhandlingsprosjekter ble presentert under konferansen dag to, som her, prosjektet Mestringstreff.

«Det ligger en dame i lokalet her, jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg får ikke kontakt med henne. Dere må komme og hjelpe», si

«Det ligger en dame i lokalet her, jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg får ikke kontakt med henne. Dere må komme og hjelpe», sier Mads Gilbert, som intro til en av øvelsene for denne gruppen. Vefsn kommune hadde stilt rådhuset til disposisjon for de praktiske øvelsene som foregikk på ettermiddagen.

En av mange gode foredragsholdere var Lill Sverresdatter Larsen, fagforbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Hennes innlegg hand

En av mange gode foredragsholdere var Lill Sverresdatter Larsen, fagforbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Hennes innlegg handlet om tillit og ledelse i helsetjenesten.