Fagsjef

Landet drømmejobben på Helgeland

Helgelandssykehusets nye fagsjef, Arpad Totth, gleder seg til å gå inn i sin nye stilling 1. august.  – Dette har jeg drømt om i mange år.

Anette Fredriksen, kommunikajonsrådgiver
Publisert 07.06.2022

Arpad Totth

Totth kommer fra Ungarn hvor han er utdannet lege, og har i tillegg master i helseledelse og økonomi. Som ung lege drev han forskning på onkologi (læren og kunnskapen om kreftsykdommer) i tre år.
- Som lege jobbet jeg som patolog i fire år (fulltid) og ambulanselege i 13 år (deltid), men har ikke fullført legespesialisering innen noen av de fagene da jeg etter hvert ble sittende i ulike roller innen helseledelse. Først som medisinsk direktør i fylkessykehuset i Veszprem, deretter som strategisk direktør og vara til administrerende direktør med ansvar for kvalitet, produksjon og IKT, inkludert analyse. Før familien flyttet til Norge jobbet jeg som administrerende direktør ved et lokalsykehus i Zirc i Ungarn, forteller Totth.

«In God we trust. All others must bring data»

I 2013 flyttet han til Bodø, sammen med kone og to barn, og fikk sitt tredje barn i Bodø.
Nå har han jobbet som medisinsk rådgiver i Helse Nord i snart ni år, i tillegg til å jobbe 6,5 år deltid på Bodø legevakt.

Som medisinsk rådgiver har han jobbet med å analysere og kjøre rapporter basert på data om nasjonale kvalitetsindikatorer, data fra Nasjonale Pasientregister om blant annet aktivitet, ventetider, pakkeforløp kreft. Gjennom dette har han også blitt kjent med medisinsk koding, registrering og innrapportering av koder, samt med finansieringsprinsipper, struktur og ikke minst, framskrivning av fremtidens aktivitet.

- Deltidsjobben på Bodø Legevakt har vært et skikkelig intensivt språkkurs siden man må kommunisere med sykepleiere, pasienter, ambulansemedarbeidere og sykehus. Det har også gitt meg mye både faglig og sosialt. Både jeg og min familie opplever å ha blitt svært godt mottatt både i Bodø og Norge, og vi trives veldig godt.
Totth skal i første omgang pendle mellom Bodø og Helgeland. 
- Alle lokasjonene er like viktige for meg, og jeg kommer til å fordele min arbeidstid på alle lokasjonene, inkludert psykisk helse og rus og ambulansestasjoner. Har man ansvar for driften må man møte folk, vite hvilken styrke og utfordringer de har, og hvilken støtte de trenger for å gi gode helsetjenester med høy kvalitet til befolkningen. Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på jobben som fagsjef, og etter ni år i regional helseadministrasjon, komme tilbake til min hjemmebane, sier Totth og legger ikke skjul på at han er over gjennomsnittet opptatt av tall og statistikker.
- W. Edwards Deming sa en gang «In God we trust. All others must bring data.» Jeg er veldig opptatt av data. Faren min var ingeniør, så jeg fikk nok interessen derfra. Jeg liker å tenke strukturert og prosessorientert, og så liker jeg å jobbe i lag. Jeg er åpen på hvordan data skal tolkes og ønsker å forstå hva som ligger bak tallene. Et tall er ikke bare et nummer. Det er pasienter som kanskje lider, som dør, det er følelser, og det er mye gode innsats som finnes bak alle tallene i helsevesenet. Det er en viktig prosess.   

En tilrettelegger

Totth er en mann som er opptatt av prinsipper.
- Jeg tror på partnerskap og samarbeid. Før en beslutning tas må man høre på alle interessenter. Dialog og involvering er viktig for meg.
Om situasjonen krever det, er han ikke redd for å ta raske beslutninger.
- Jeg aksepterer at jeg må bli kjent med strategi og beslutningsplaner, og jeg forholder meg til det. Det er viktig at den planen som foreligger implementeres på en best mulig måte, og det er viktig at alle medarbeidere finner sin rolle på en best mulig måte. Man skal ha det bra på jobb. Fornøyde, kompetente medarbeidere gir helsetjenester av høy kvalitet. Jeg vil legge til rette for det. Det blir nok min rolle. En type support i alle ledd. Jeg vil konsentrere meg om ventetider, fristbrudd, produksjon og kvalitetsforbedring. At vi skal beholde pasienter og tiltrekke oss nye. Helgelandssykehuset har alle gode forutsetninger for å kunne bli Norges beste lokalsykehus. ​