Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Helgelandssykehuset.

 Nyheter

 • Mange personer sitter tett rundt mange bord i en stor sal
  22. februar 2024
  Digital hjemmeoppfølging Helgeland tildeles én million kroner fra Helseteknologiordningen

  Helsedirektoratet gir stor tildeling til samarbeid om digital hjemmeoppfølging på Helgeland. Digital hjemmeoppfølging Helgeland konkurrerte med 178 andre prosjekter, og var blant de 66 som fikk tildeling i Helseteknologiordningen.

 • En kvinne med briller
  19. februar 2024
  Åpnet håndskadepoliklinikk i Brønnøysund

  Det nye tilbudet gjør at mange pasienter slipper en betydelig reisevei.

 • Hege Harboe-Sjåvik ved Helgelandssykehuset og Kristoffer Hammer Endresen ved Nordlandssykehuset
  15. februar 2024
  Ny test for blodforgiftning gir raskere og sikre prøvesvar

  Legene på Helgelandssykehuset fikk prøvesvarene to dager tidligere enn før, da de testet en ny måte å analysere blodprøver ved mistanke om blodforgiftning. Det kan bety liv eller død for pasienten på lokalsykehuset.

 • En mann og kvinne som smiler
  12. februar 2024
  Helgelandssykehuset lanserer forskerskolen HELGA

  - Jeg håper på høy oppslutning og at HELGA vekker interesse hos flere for å igangsette forskning, og gjennomføre master- og doktorgradsløp i Helgelandssykehuset, sier administrerende direktør Lena E. Nielsen.

 • En person som bruker briller
  6. februar 2024
  Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

  Gratulerer med samefolkets dag. I Helgelandssykehuset markeres dagen med tradisjonelle samiske retter i kantinene.

 • Et trafikklys som viser grønt
  31. januar 2024
  Uværet Ingunn utfordrer Helgeland – grønn beredskap

  Katastrofeledelsen i Helgelandssykehuset følger situasjonen tett og har hatt jevnlige møter siden det ble besluttet å høyne beredskapen til grønt nivå på mandag i inneværende uke.

Sist oppdatert 19.12.2023