Media

Alle henvendelser fra media skal rettes til sykehusets medievakt. OBS: Helgelandssykehuset gir ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinlagt etter ulykker. Les mer under punktet "Ved ulykker".

Medieva​​​kt

Telefon 47 66 94 18  (ikke SMS) ​dagtid mellom klokken 08.00 og 16.00.
E-post kommunikasjon@helgelandssykehuset.no
Innsynsbegjæringer skal sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no
       
Pressetelefonen er betjent på dagtid, ukedager. 

Helgelandssykehuset gir ikke informasjon om pasienter etter ulykker. Det er begrunnet i helsepersonellovens §21, som omhandler taushetsplikten, og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) .

Alle helseforetakene i Helse Nord står samlet om dette. Les mer om denne endringen i praksis, som trådte i kraft 1. januar 2023: https://helse-nord.no/nyheter/sykehusene-opplyser-ikke-lenger-om-pasienters-skadestatus 

I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger.

Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må rettes til politiet.​

Offentlig postjournal

Helseforetakene i Norge er underlagt "Lov om offentlighet" og Helgelandssykehuset legger til rette for praktisering av prinsippet om meroffentlighet.

Offentleglova

  • Styret og administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all kommunikasjon. Styreleder, administrerende direktør, eller den direktøren som gir myndighet, uttaler seg til media om overordnede saker som gjelder hele helseforetaket.
  • Enhetsdirektørene/områdesjef/avdelingsleder uttaler seg til media om saker som gjelder egen enhet.       
    Når media tar kontakt informeres kommunikasjonssjef/kommunikasjonsrådgiver eller nærmeste leder.
  • Når enkeltmedarbeidere uttaler seg til media skal de klargjøre i hvilken rolle de gir sine uttalelser. En god regel er å varsle egen leder om at man har uttalt seg. I kontroversielle saker skal man varsle egen leder eller kommunikasjonsavdelingen før man uttaler seg. Dersom man selv ikke er rett person til å uttale seg er det viktig å yte service ved å vise til kommunikasjonsavdelingen.

Media kan komme på besøk til oss for å intervjue, fotografere eller filme hvis det er avklart og godkjent på forhånd.
Det er ikke anledning for journalister eller fotografer å møte opp på avdelinger uanmeldt. Det er heller ikke anledning til å ta bilder av generell karakter uten å ha fått godkjenning på forhånd.

Senter for kommunikasjon skal kontaktes, og kan bistå både journalist/fotograf, avdelingen og/eller pasienten i forkant av besøket – både med å få de riktige godkjenninger og for å tilrettelegge best mulig for alle parter.

Før besøket må dette være avklart:

  • Pasient eller pårørende må ha gitt skriftlig samtykke til besøk av journalist/fotograf. 
  • Avdelingsledelsen og vakthavende lege (ved behov) må ha gitt samtykke. I noen tilfeller må også adm.dir. eller kommunikasjonssjef ha gitt samtykke.

En person med mørkt hår

Mette Horsberg

Kommunikasjonssjef, Kommunikasjonsavdelingen

Mette.Horsberg@Helgelandssykehuset.no 95 90 26 46

Se også:

Ledelsen i Helgelandssykehuset HF

Nyheter

Pressebilder på Flickr

Sist oppdatert 20.12.2023