Rettigheter

  • Digital egenregistrering

    Digital egenregistrering brukes til pasientmedvirkning, utredning og behandling. Dette innebærer at pasienten selv rapporterer om sin helsetilstand ved å fylle ut digitale spørreskjema. Dette gjøres gjennom programvaren Checkware.

  • Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

    Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du får skriftlig tilbakemelding om resultatet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

  • Samvalg

    Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Sist oppdatert 09.06.2016