Rettigheter

 • Nå kan du gi tilbakemelding til sykehuset digitalt

  Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding til sykehuset kan du gjøre det digitalt via Helsenorge.

 • Digital egenregistrering

  Digital egenregistrering brukes til pasientmedvirkning, utredning og behandling. Dette innebærer at pasienten selv rapporterer om sin helsetilstand ved å fylle ut digitale spørreskjema. Dette gjøres gjennom programvaren Checkware.

 • Rett til individuell plan, koordinator og kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

  Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom du har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få oppnevnt koordinator. Derso...

 • Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

  Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du får skriftlig tilbakemelding om resultatet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

 • Samvalg

  Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

 • Avbestilling av time/om du ikke møter

  Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

Sist oppdatert 09.06.2016