Helgelandssykehusets samiske koordinator

Helgelandssykehuset har en samisk koordinator som kan støtte den samiske pasienten i sitt møte med helsevesenet.

Dame med samiske klær
Sara Åhrèn støtter både samiske pasienter samt ansatte i helsetjenesten som trenger tips og råd.

Familie, slekt kultur, språk, land og vann er viktige element for samisk helse. Det er spesielt relasjonen til naturen som forener urfolk rundt om i verden, og som fyller en tydelig identitetsskapende funksjon. Kanskje tilhører du ikke reindrifta, men likevel påvirkes du av for eksempel uenigheter som pågår innenfor det området.

Mange samer opplever at de må forklare og forsvare andre samer, som i sin tur kan påvirke helsen. Gjennom en økt forståelse for samisk kultur og historie kan møtet med den samiske pasienten bli bedre. Noen beskrev det en gang slik:

«Jeg har ingen problemer med å snakke norsk med legen. Problemet er at legen ikke forstår hvem jeg er».

Som samisk koordinator kan Sara Åhrèn være behjelpelig med å støtte den samiske pasienten i dens møte med helsevesenet og fremfor alt være en støttespiller når pasienten etter et lenger opphold på sykehus, skal videre eller hjem.  Hun kan også være behjelpelig for deg som arbeider i helsetjenesten som kanskje trenger tips eller råd. 

Det er greit å huske på at samer finnes på hele Helgeland, ikke bare på indre strøk.

Et lite lynkurs i sørsam​isk:

Buerie biejjie – God dag
Buerie båeteme – Velkommen
Guktie dov nomme – Hva heter du
Mov nomme – Jeg heter
Guktie datnine – Hvordan er det med deg
Mannine hijven – Jeg har det bare bra
Prihtjege, kaeffie – Kaffe
Tjaetsie – Vann
Læjpie – Brød, kake
Byøpmedidh - Å spise
Gæjhtoe – Takk
Nåå nåå – Ha det​​

Sist oppdatert 29.02.2024