TELEFON 05515

Pasientreiser - informasjon til pasienter

Telefonen 05515 besvares alle hverdager fra 08.00 - 16.00.

Helseekspressen

Helseekspressen er en kombinasjon av turbuss og ambulanse.  Fremst i bussen er det regulerbare seter med god beinplass, mens det bakerst i bussen er plass til to bårer og rullestol. Ring 05515 for å bestille plass på bussen. Du må bestille plass senest kl.1300 siste virkedag før du skal reise. 

Helseekspressen kjører mellom Brønnøysund og Mo i Rana hver ukedag. Ruta går via Sandnessjøen og Drevja, og det er overgang for pasienter som skal til Mosjøen. Har du frikort reiser du gratis, og du behøver ikke skrive reiseregning i etterkant.​

Pasientreiser Helgelandssyke​​hus​​et

Pasientreiser Helgelandssykehuset har kontorer i Mosjøen, og har også ansvar for avregning av reiseregninger for hele Nord-Norge (Helse Nord).

Ring oss på 05515

Pasientreiser Helgelandssykehuset      
pasientreiser@helgelandssykehuset.no
​For henvendelser om reiseregninger
postmottak@pasientreiser.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Vi vil gjerne få melding når det har vært hendelser knyttet til pasienttransport. Kontakt Arve S​medseng (e-post).​

 

Midlertidig endring for pasientreiser med bil opphører

Nå gjennomføres pasientreiser stort sett som før koronapandemien, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet for reiser med bil. Da må du ha dokumentasjon fra behandleren din på at du måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til bilferge, parkering, bom og piggdekk. Også hvis du skal søke om å få støtte til en reise som er innenfor en minstetakstsone med offentlig transport, må du legge med dokumentasjon fra behandler på at du måtte bruke egen bil. ​
Se mer om gjeninnføring av dokumentasjonsplikt på Helsenorge 

Generelle regler om pasientreiser
Hovedregelen er at du får dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og gå over mer enn én takstsone med offentlig transport.​
 
Du kan søke etter at reisen er gjennomført og innen seks måneder etter behandlingsdatoen.
 

Søk om å få stønad til reiseutgifter

Ved å logge deg inn på Helsenorge, kan du søke digitalt om å få støtte til pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling. 
 
Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få støtte til reiseutgifter ved å sende inn reiseregningsskjema på papir til Pasientreiser HF. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på Helsenorge.
 
Les mer om Pasientreiser (helsenorge.no)
 

Behov for tilrettelagt transport?

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Det betyr at ditt lokale pasientreisekontor organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Hvis du ikke har fritaksgrunn, eller frikort betaler du bare egenandel for reisen.
 
Ved å logge deg inn på helsenorge.no, finner du oversikt over, og informasjon om, fremtidige rekvirerte pasientreiser. Du kan også endre, avbestille og bekrefte rekvirerte reiser. Etter hvert vil det også bli mulig å bestille rekvirerte reiser

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring Pasientreiser på 05515.
Du finner mer informasjon om pasientreiser på Helsenorge
 
Sist oppdatert 18.01.2024