Møter med brukerutvalget

Høsten 2022 ble det gjennomført en møteserie med Brukerutvalget knyttet til vedtakspunkt 4 i strukturvedtaket om det framtidige tjenestetilbudet i Mosjøen og en eventuell samlokalisering mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Referatene fra møteserien publiseres her.

Sist oppdatert 18.04.2024