Webinar

Forskerskolen: Hva enhver (forsker) bør vite om forskning

Helgelandssykehusets digitale forsknings- og innovasjonsforelesninger er åpne for alle.

Passert
12.
mars
2024
  1. 12. mar. 2024, 14:15 - 15:00
Bli med på forelesningen

Tid og sted

Når

  1. 12. mar. 2024, 14:15 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Hvor

Digitalt møte

Bli med på forelesningen

Målet med forskning er ganske enkelt å avdekke hittil ukjent kunnskap. Det ukjente kan også komme i form av uventede sammenstillinger av etablert kunnskap. Problemet er å finne ut hvordan man kan avdekke ny kunnskap og samtidig være sikker på at det som skal være nytt virkelig er det.

Svaret på hva som kan utforskes, er ganske enkelt “alt”. Det eksisterer ingen begrensninger med hensyn til mulige problemstillinger. Forskning er egentlig bare en systematisk undersøkelse av en problemstilling, med påfølgende analyse av resultatene. Vi prøver å etablere ny kunnskap, og her er selv den minste sten et bidrag når den legges på kunnskapens mur. I realiteten kan alt som opptar oss – som stimulerer vår nysgjerrighet – utforskes eller forskes på.

Av og til kan resultatene være epokegjørende, andre ganger nokså trivielle. Noen resultater fremstår også først i ettertid som verdifulle. Prosjektene kan også variere stort med hensyn på hvor interessante de synes å være – noen ganger er det kun forskeren selv som bryr seg om resultatene fra disse, mens andre ganger kan resultatene fange oppmerksomheten til en hel verden. Uansett verdi er det et ufravikelig krav at forskningen er utført i henhold til aksepterte metoder.

Det er vanlig å dele forskning inn i grunnforskning og anvendt forskning. Selv om skillene er uklare er gjerne formålet med grunnforskning mindre presist enn anvendt forskning. Grunnforskning handler om å fremskaffe kunnskap eller bedre forståelse for grunnleggende faktorer og til observerbare fakta uten at man har anvendelse som mål for arbeidet. Anvendt forskning handler om å skaffe tilveie kunnskaper nødvendig for å bestemme mellomleddene som trengs for å kunne møte gjenkjente og spesifikke behov. Noen forskningsprosjekter involverer også utviklingsarbeid. Utvikling er systematisk bruk av kunnskap eller forståelse utvunnet fra forskning, rettet mot produksjon av nyttig materiale, utstyr, systemer eller metoder.

Foredraget omhandler grunnleggende tema som alle som er interessert i forskning bør ha kjennskap til og innsikt i.

Foreleser er professor Gunnar Hartvigsen som gjennom flere tiår har forsket, undervist og jobbet med prosjekter innenfor telemedisin og e-helse ved Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. I 2023 begynte han å jobbe i Helgelandssykehuset i en 20 prosents stilling.

Det blir ikke gjort opptak, så de som vil lære mer må logge seg på og være med på live forelesning.

Se presentasjonen (PDF) her.