Webinar

Forsknings- og innovasjonsforelesning: Digital hjemmeoppfølging av pasienter med tunge lungelidelser. Utfordringer, muligheter og løsninger i et fremtidsrettet perspektiv

Helgelandssykehusets digitale forsknings- og innovasjonsforelesninger er åpne for alle.

Passert
21.
mai
2024
  1. 21. mai 2024, 14:15 - 15:00
Bli med på forelesningen

Tid og sted

Når

  1. 21. mai 2024, 14:15 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Hvor

Digitalt møte.

Bli med på forelesningen

Annenhver tirsdag holdes det åpne forskningsforelesninger med interne og eksterne bidragsytere. 

Helsetjenesten på Helgeland er nå inne i en nasjonal satsning på digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter. Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt. Helgelandskommunene, Helgelandssykehuset og samarbeidspartner blant fastleger har etablert et bredt regionalt samarbeidsprosjekt for systematisk videreutvikling av digital hjemmeoppfølging av kronisk syke i regionen. Prosjektet Digital hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) er forankret i SL i januar 2023. Prosjektet er tatt opp som en del av nasjonalt program for digital hjemmeoppfølging som følges opp av Helsedirektoratet (Hdir). Det er gitt nasjonal finansiering fra Hdir. Programmet videreføres nå som en del av Helseteknologiordningen, som ble presentert av helseministeren i årets sykehustale.  DHH er løftet fram som en del av handlingsplanen til helsefelleskapet (utkast).  En arbeidspakke er allerede i gang innen rammen av DHH. Arbeidspakken "Digital hjemmeoppfølging av pasienter med kroniske respirasjonslidelser, ved hjelp av medisinsk teknisk utstyr og e-helseløsninger", ledes av intensivsykepleier og fagutvikler, Eva Bjørhusdal. Delprosjektet er tildelt finansiering fra Helse Nords innovasjonsmidler, i tøff konkurranse med søknader fra hele regionen.  Tjenestemodellen skal inkludere medisinsk-tekniske løsninger som Optiflow, e-helseløsninger for digital monitorering, digitale kontroller og målrettet kompetansesamarbeid. Det forventes at samarbeidet rundt pasientene på tvers av sykehus, kommune og fastlege blir mer sømløst. I arbeidet med å følge opp pasientene vil Eva Bjørhusdal ha med seg to andre intensivsykepleiere i enheten, dette er Marthe Marie Otervik og Vigdis Solvang.

Eva Bjørhusdal er intensivsykepleier og fagutvikler i akuttmottak og intensivenhet i Helgelandssykehuset, Mosjøen. Hun er prosjektleder for Digital hjemmeoppfølging av pasienter med tunge lungelidelser. Hun har syv års erfaring med ambulante tjenester og hjemmeoppfølging av pasienter med tunge respirasjonslidelser, og er også lokal koordinator for simulering ved somatikken i Mosjøen. Eva har 29 års erfaring fra intensivavdelinger og akuttmottak i Helse Nord. Har jobbet ved intensivavdelingene på Stokmarknes, Tromsø og  Bodø før hun startet ved Helgelandssykehuset Mosjøen i 2003.

Silje Paulsen er rådgiver innen kompetanse og utdanning i Helgelandssykehuset og prosjektleder/prosjektmedarbeider i en rekke innovasjons og utviklingsprosjekter, i samarbeid med kommuner, universiteter og andre samarbeidspartnere. Hun har bl.a. erfaring som rådgiver fra Helse Midt- Norge RHF og Helse Nord RHF før hun startet i Helgelandssykehuset i 2019.

Det blir ikke gjort opptak, så de som vil lære mer må logge seg på og være med på live forelesning.