Webinar

Forsknings- og innovasjonsforelesning: Hvordan oppmuntre til økt fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming: Motivasjon, barrierer og mHelse

Forelesningen er åpen for alle.

Passert
23.
april
2024
  1. 23. apr. 2024, 14:15 - 15:00
Bli med her

Tid og sted

Når

  1. 23. apr. 2024, 14:15 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Hvor

Forelesningen foregår på Teams

Bli med her

Presentasjonen vil ta for seg resultater fra tre artikler. Første artikkel handler om motivasjon for deltakelse i fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming og baserer seg på funn fra en kvalitativ studie.

Andre artikkel er en mikset metodeartikkel av en pilot- og gjennomførbarhetsstudie som har sett på bruk av mHelse-apper (utviklet i samarbeid med et ideelt selskap og masterstudenter ved Institutt for informatikk) for fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming.

Siste artikkel har sett på barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet fra en tverrsnittstudier med 213 personer med utviklingshemming.

Henriette Michalsen (33 år) er utdannet psykolog og har jobbet 50/50 med doktorgrad og som psykolog innen barnehabilitering på UNN siden 2017. Hun jobber nå som psykolog ved fysikalskmedisinsk poliklinikk på UNN (som ligger under rehabiliteringsavdelingen) og er snart spesialist i nevropsykologi.

Se presentasjonen (PDF) her