Webinar

Forskerskolen: Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel

Helgelandssykehusets digitale forsknings- og innovasjonsforelesninger er åpne for alle.

Passert
7.
mai
2024
 1. 07. mai 2024, 14:15 - 15:00
Bli med på forelesning

Tid og sted

Når

 1. 07. mai 2024, 14:15 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Hvor

Digital forelesning

Bli med på forelesning

Annenhver tirsdag holdes det åpne forskningsforelesninger med interne og eksterne bidragsytere. 

En vitenskapelig publikasjon, herunder vitenskapelig artikkel, defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må[1]:

 1. presentere ny innsikt.
 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, forlag, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering.

I Norge må artikkelen være publisert i en godkjent publiseringskanal for at man innen universitets- og høyskolesektoren eller i helsesektoren skal få uttelling for publikasjonen. Foredraget omhandler bl.a.:

 • Ulike typer artikler
 • Organisering av vitenskapelig artikkel
 • Valg av publiseringskanal / vitenskapelig tidsskrift
 • «Open access» og APC
 • Fagfellevurdering (review/referee)
 • Reviews (systematic, scoping)

[1] Universitets- og høgskolerådet (2004). Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig teknisk utvalg til UHR. 12. november 2004, side 25.

Foreleser er professor Gunnar Hartvigsen.

Det blir ikke gjort opptak, så de som vil lære mer må logge seg på og være med på live forelesning.

Se presentasjonen (PDF) her