Webinar

Forsknings-og innovasjonsforelesning: Innovasjonsarbeid og bruk av RPA i Helgelandssykehuset

Dagens foreleser er Tord Rune Kvikstad fra IKT, eHelse og informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset.

Passert
27.
februar
2024
  1. 27. feb. 2024, 14:15 - 15:00
Bli med på forelesningen

Tid og sted

Når

  1. 27. feb. 2024, 14:15 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Annenhver tirsdag holdes det åpne forsknings- og innovasjonsforelesninger med interne og eksterne bidragsytere. 

RPA (Robotic Process Automation) automatiserer repetitive oppgaver, frigjør tid og reduserer menneskelige feil. Dette øker effektiviteten og frigjør ressurser til mer verdiskapende aktiviteter. RPA muliggjør kostnadsbesparelser og kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Integreringen av RPA er derfor en nøkkelfaktor i innovasjonsarbeidet for å håndtere den økende arbeidsmengden.

Det blir ikke gjort opptak, så de som vil lære mer må logge seg på og være med på live forelesning.