Pasientkurs

Kurs for foresatte til barn med funksjonsnedsettelse

Kurset med oppstart 22. oktober vil gi kunnskap og informasjon om hvordan man kan takle livssituasjonen som foreldre og familie.

22.
oktober
2024
4 dager
  1. 22. okt. 2024
  2. 23. okt. 2024
  3. 15. jan. 2025
  4. 16. jan. 2025

Tid og sted

Når

  1. 22. okt. 2024
  2. 23. okt. 2024
  3. 15. jan. 2025
  4. 16. jan. 2025

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Helgelandssykehuset

Hvor

Mosjøen

Kurset er for alle som bor på Helgeland, og arrangeres av Helgelandssykehuset med bidrag fra kommune, fagpersoner og brukerrepresentant.

Kurset som har oppstart i oktober i år, er et tilbud til foresatte til barn som nylig har fått en diagnose knyttet til medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse som utviklingshemming, autisme eller sjeldne funksjonshemminger.

Kurset har en ramme på fire dager og avholdes 22 – 23 oktober og 15 – 16 januar i Mosjøen. Kurset er et helt nytt tilbud ved Helgelandssykehuset og vil i samarbeid med kommunene tilbys årlig fremover på de ulike lokasjonene ved Helgelandssykehuset.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
F.v. Barnelege Jakob Roald Larsen, brukerrepresentant Anne Lise Brygfjeld, fagkonsulent spes. ped, Marie F. Svartvassmo og psykologspesialist Kaja Mikalsen.

 

- Vi er veldig glad for å kunne tilby dette kurset, da det er et etterspurt tilbud. Mange av familiene til barn med funksjonsnedsettelser står i stor belastning, og de har mange spørsmål knyttet til den nye situasjonen.

Den nye livssituasjonen kan være overveldende og utfordrende og samtidig vanskelig for de foresatte å vite hvor de kan få informasjon og hjelp. Kurset vil gi kunnskap og informasjon om hvordan man kan mestre livssituasjonen som foreldre og familie, og om hvor hjelpen finnes. Dette kurset vil i så måte bli informativt og nyttig, sier kursleder og fagkonsulent i spes. ped. Marie Svartvassmo.

- Mange vet ikke hvilke rettigheter de har og muligheter som finnes. I en slik livssituasjon kan det ofte bli krevende å komme seg gjennom hverdagen der man samtidig skal ta vare på seg selv. En viktig del av dette kurset er også å skape rom for erfaringsutveksling og relasjonsbygging mellom familiene, sier psykologspesialist Kaja Mikalsen.

Kurset er for alle som bor på Helgeland, og arrangeres av Helgelandssykehuset med bidrag fra kommune, fagpersoner og brukerrepresentant.

Anne Lise Brygfjeld fra Brukerutvalget mener det er på høy tid med et slikt kurs. -For mange er dette uoversiktlig terreng med mange knappe svinger, derfor er det viktig med god informasjon og veiledning til familier som står i denne type utfordringer. Dette er et veldig bra tiltak av Habiliteringsavdelingen ved Helgelandssykehuset, sier leder for brukerutvalget i Helgelandssykehuset, Anne Lise Brygfjeld.

Ønsker du mer veiledning eller råd om kurset, bruk kontaktinformasjonen.
Se også vår film ved å bruke QR-koden.

QR-kode

 

Kontakt

Marie F. Svartvassmo
48 07 83 73 / 75 66 19 89