Pasientkurs

Kurs i bruk av høreapparat

Tid og sted

Når

Ingen planlagte kurs.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Målsetting: 

Bedre trivsel og livskvalitet med høreapparat gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling om hørselstap og mestring av hverdagen.

Innhold:

  • Hørsel og hørselstap
  • Tekniske hjelpemidler
  • Strategier for bedre kommunikasjon
  • Teknisk og praktisk om høreapparatet
  • Kommunens ansvar og hørselskontaktens rolle
  • Info om øre-nese-halsavdelingen
  • Erfaringsutveksling/ gruppesamtaler
  • Å leve med hørselshemning og sine utfordringer
  • Informasjon om HLF Hørselshemmedes Landforening, sentralt og loktalt

Innlegg fra tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 

Hvem kan delta på kurset?

Voksne høreapparatbrukere og deres pårørende.