Pasientkurs

Mestringstreff

Mestringstreff er for deg som lever med fysiske eller psykiske helseutfordringer og for deg som er pårørende. Fem samlinger med fysisk oppmøte i egen gruppe i Vefsn, Rødøy, Brønnøy og Sømna kommune.

16.
oktober
2024
5 dager
  1. 16. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  2. 23. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  3. 30. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  4. 06. nov. 2024, 12:30 - 15:00
  5. 13. nov. 2024, 12:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 16. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  2. 23. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  3. 30. okt. 2024, 12:30 - 15:00
  4. 06. nov. 2024, 12:30 - 15:00
  5. 13. nov. 2024, 12:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Hvor

Fem samlinger med fysisk oppmøte i egen gruppe i Vefsn, Rødøy, Brønnøy og Sømna kommune.

Påmelding

Frist for påmelding: 25. sep. 2024

Diagnoser har ikke fokus i kurset men vi reflekterer over utfordringer man kan ha i hverdagen og på friskfaktorene man har i seg selv eller i nære omgivelser og familie.

Mestringstreff består av fem samlinger med ulike temaer:
• Hva er mestring?
• Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
• Kommunikasjon og samspill
• Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser
• Motivasjon, ønsket endring og muligheter framover

Fysisk oppmøte i egen kommunal gruppe, du melder deg på til lokal kursleder, se kontaktdata på neste side.

Vi jobber med de aktuelle temaene på flere måter og du vil få mulighet til både å lytte, snakke og reflektere. Man velger selv hvor mye man vil dele. Det anbefales at man deltar på alle samlingene.
Kommunene samarbeider digitalt om faglig innhold.

Å leve med helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Mestringstreff er for deg som ønsker å:

• oppdage og utvikle tro på egne ressurser
• treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer
• å få kunnskap om og prøve ut ulike mestringsverktøy

Mestringstreff er for deg som lever med fysiske eller psykiske helseutfordringer og for deg som er pårørende.
Det er ikke fokus på diagnoser i kurset, men på utfordringer man kan ha i hverdagen og på styrker «friskfaktorer» man har i seg selv eller i nære omgivelser og familie.

Mestringstreff er utviklet og ledes av helsepersonell og av personer 
som selv lever med helseutfordringer. Helsepersonell har faglig kunnskap og oversikt over aktuelle hjelpetiltak og gode «verktøy»
Brukerrepresentanter har kunnskap om det å leve med helseutfordringer og bidrar med egen kunnskap, erfaring og mestringskompetanse.

Brosjyre_Mestringstreff

Oppmøtebeskrivelse

Adresser og sted kommer her.

Meld deg på hos lokal kursleder

Rødøy kommune

Silje Engen

silje.victoria.engen@rodoy.kommune.no 

Telefon: 40 03 18 86

Brønnøy kommune

Anna O. Byberg 

anna.byberg@bronnoy.kommune.no

Telefon: 75 01 29 50 eller 94 78 39 46

Vefsn kommune

Kjersti Jensen 

kjersti.jensen@vefsn.kommune.no

Telefon: 75 10 16 00 eller 48 05 54 93

Sømna kommune

Kristin Mørkved

kristin.morkved@somna.kommune.no

Telefon: 75 01 51 12