Akuttmedisinsk klinikk

En person som smiler for kameraet

Jeanette Pedersen

Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk

Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssykehuset.no 45 01 01 33

 

Avdelingsleder Sandnessjøen og Mosjøen: Merete Aufles

Enhetsleder akuttmottak Sandnessjøen: Marte Solfjeld Pettersen

Konstituert enhetsleder intensiv Sandnessjøen: Marte Solfjeld Pettersen

Enhetsleder operasjon, anestesi og anestesileger Sandnessjøen: Irene Gjengaar

Enhetsleder intensiv og akuttmottak Mosjøen: Andreas Skaret

Enhetsleder operasjon, anestesi og anestesileger Mosjøen: Mathis Ludviksen

 

Avdelingsleder Mo i Rana: George André Milne

Enhetsleder akuttmottak Mo i Rana: Unni Andersen

Enhetsleder intensiv, dagkirurgi, anestesileger Mo i Rana: Rolf Hansen

Enhetsleder operasjon og anestesi Mo i Rana: Sandra Lupsic

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen