Ansatte ved Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinskteknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell som blir brukt når du mottar medisinsk behandling utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Eksempler på behandlingshjelpemidler er oksygenutstyr, hjemmerespiratorer, forstøverapparater, ernæringspumper, infusjonspumper, insulinpumper, CPAP-apparater med mer.

Oppgaver  

Poliklinikk 

Som man vet så er BHM for Helgelandssykehuset et av de første avdelingene i Norge som har blitt poliklinikk. Så nå kan man komme innom oss å få hjelp og veiledning om man hvordan man bruker de forskjellige apparatene og hvilket forbruksmateriell passer best for deg. Man kan da få time hos oss der man kan enten velge å få opplæring digitalt eller at man kan møte opp fysisk hos oss. 

Opplæring 

 • Nødvendig opplæring før bruk: Spørsmål, veiledning og bruk av rett forbruksmateriell  
 • Spørsmål om behandling eller endring av innstilling så kan du kontakt din behandler. 
 • Selv ansvar for behandling av utstyr. Bruksanvisning for rengjøring og vedlikehold følger med. 
 • Spørsmål om utstyr, feil eller nytt forbruksmateriell. 

Rekvirering/bestilling av utstyr 

Hvis man mener at man trenger hjemmebehandling bør man ta kontakt med følgene yrkesgrupper: 

 • Privatpraktiserende spesialister 
 • Private sykehus som er offentlig godkjente 
 • Legespesialister ansatt i helseforetak 
 • Enkelte fysioterapeuter med spesialutdanning 

Hvis man er usikker kan man skaffe legetime hos deres fastlege så hjelper de dere ellers kan dere kontakte oss hvis det trengs. 

Utlevering og innlevering av utstyr 

Når det gjelder utlevering av utstyr så får vi et skjema fra lege om utstyret du trenger for behandling og forbruksmateriell. Når det gjelder hvilket forbruksmateriell eller bruken av utstyret kan du få opplæring fra oss i BHM. Når alt er ok så får vi sendte til pasient hvor enn det passer for pasienten. 

Etter en viss periode må utstyret komme tilbake hos oss for sjekk. Da kontakter vi ofte pasienten om dette så de er informert. I bytte får pasienten et nytt apparat for bruk og de får med en returlapp slik at de kan putte det gamle apparatet i. Pasienten blir også informert om forbruksmateriell de har må byttes eller om de kan fortsette med det forbruksmateriellet de har. Viktig at hvis en pasient ikke bruker et apparat lenger bør det returneres til oss. Utstyret skal da rengjøres utvendig, pakkes inn i plast og returneres tilbake til oss, slik at det kan resirkuleres og kan brukes på nytt. Dere kan også kontakte oss hvis det er vanskelig å frakte utstyret til avdeling for innlevering. 

Reparasjon/service 

Kontakt hvis utstyr trenger service eller ødelagt. 

Hvis det er behov kan det kontaktes om timeavtale 

Hvis man får utstyrssvikt som forårsaker forverring av helse bør man kontakt legevakta eller behandlende avdeling. 

Hvis akutt bør man kontakte 113 

Utstyr med på reise 

Er du på reise i Norge og det oppstår feil ved utstyr levert fra Seksjon for behandlingshjelpemiddel, ta kontakt med oss på telefon 47686035. Våre åpningstider er fra mandag til fredag fra 08:00 - 10:00 og 11:30 - 13:30 med unntak fra onsdag. På onsdag er det stengt. Dersom du oppholder deg i et annet område i Norge vil vi anbefale og kontakte behandlingshjelpemidler i det område du er i. 

På reise gjelder følgende:
Utstyr må pakkes forsvarlig. Det skal transporteres som handbagasje eller spesialbagasje. Helgelandssykehuset Sandnessjøen er økonomisk ansvarlig for utstyr som ligger under helseforetaket sitt ansvar. For hjemmeværende pasienter gjelder dette så lenge de oppholder seg i Norge, jfr. Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2, 2-1a og Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-2. 

Velger du å ta med utstyr ut av landet og det oppstår feil, har ikke Seksjon for behandlingshjelpemiddel anledning til å hjelpe deg før du er tilbake i Norge. Vi anbefaler at utstyr blir verdiforsikret under utenlandsreise. Ordinær reiseforsikring dekker ikke nødvendigvis slikt utstyr, sjekk forsikringsvilkårene. En kan bli økonomisk ansvarlig for skade og tap av utstyr som skylder uaktsomhet eller forsett. 

Før du reiser utenlands anbefaler vi også: 

 • Bestill Europeisk helsetrygdkort. Kortet gir rett til nødvendige helsetjenester under midlertidig opphold i et annet EØS-land. Dine rettigheter er avhengig av reglene i landet du oppholder deg i. 
 • Du bør skaffe en reiseforsikring som dekker helseutgifter. 
 • Utstyr og vedlikehold 

Service og rutinekontroller er nødvendig på en del utstyr som er i bruk. Det er viktig at dette blir kontrollert slik at utstyret gir best mulig behandling. Pasienten får brev i posten når det er tid for service. Ved feil eller mangler reparerer vi. Kontakt oss dersom det skjer, så avtaler vi nærmere. 

Masker, slanger, koblinger eller filter
Vi har et stort utvalg forbruksmateriell som passer til alle utstyrsgruppene våre. Noen utstyrsgrupper har eigne bestillingslister, de kan du finne her. For å bestille forbruksmateriell kan du ringe eller sende e-post. Materiell kan hentes hos oss, eller vi kan få det sendt heim til deg. Sondeernæring, næringsdrikker og andre produkt kan du kjøpe hos oss mot blå resept. 

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 10:00
  • 11:30 - 13:30
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 11:30 - 13:30
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 11:30 - 13:30
 • Fredag
  • 08:00 - 10:00
  • 11:30 - 13:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen