Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgi Mosjøen

Dagkirurgi innebærer at pasienten møter opp på operasjonsdagen og reiser hjem samme dag. De større inngrepene som gjøres krever innleggelse, og avdelingen har åpent for innlagte pasienter mandag til fredag.  Vi utfører operasjoner innen fagområdene generell kirurgi, urologi, plastikkirurgi og ortopedi. Innen urologi og plastikkirurgi har vi Helgelandsfunksjon, det vil si at vi tar imot pasienter fra hele Helgeland.

Allmenn kirurgi

Innenfor allmennkirurgi tar vi imot pasienter til poliklinikk og dagkirurgi til behandling av følgende tilstander:

 • Generell kirurgi
 • Lapraskopisk galleoperasjon
 • Lyskebrokk, åpent og laparoskopisk
 • Arrbrokk, lårbrokk, navlebrokk mm.
 • Diverse cutane og subcutane tumorer
 • Gynekomasti
 • Sacralcyste
 • Anal fissur
 • Rectalt mucosaprolaps
 • Hemorroider
 • Moderne åreknutebehandling/varicebehandling med UL/dopplerundersøkelse og laser.

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen