Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen

Gynekologisk poliklinikk kan motta alle typer pasienter til vurdering og utredning innen fagområdet generell elektiv gynekologi.  Aktiviteten betjenes av gynekologer fra Sandnessjøen som er i Mosjøen annenhver uke. Henvisninger vurderes i Sandnessjøen.

15

Hovedfunksjonen for ortopedi på Helgeland er lokalisert til avdeling Mo i Rana. 

Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Rana

I forhold til dette fungerer avdelingen i Mosjøen som poliklinikk og dagkirurgitilbud på ortopedi. Virksomheten er allsidig med tilknytning til lidelser i skulder, albue, hånd, kne og fot.

Mosjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen plastikkirurgi.


Behandlingstilbud:

 • Diverse revisjon/rekonstruksjonsplastikker
 • Reduksjonsplastikk på bukvegg
 • Reduksjonsplastikk på bryst
 • Plastikkirurgisk behandling av hudtumor (for eksempel med lokalisasjon i ansikt)

Intet tilbud på medfødte misdannelser hos barn. Inntak til behandling forutsetter primær poliklinisk vurdering.

Mosjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen urologi. Poliklinisk utredning og diagnostikk med behandlingstilbud tilpasset til lokalsykehusnivå. 


Dagkirurgisk behandling:

 • Nyre:           Hydronefose-avlastning med stent eller ultralydveiledet med nefrostomi
 • Ureter:        Endoskopisk diagnostikk og behandling av tumor, stenose og sten.
 • Urinblære: Endoskopisk blærecancerbehandling blant annet med fotodynamisk diagnostikk. Behandling av  blærehalsobstuksjon, blæresten, ureterocele.
 • Prostata:     Endoskopisk og kirurgisk behandling av urinobstruksjon/retensjon på grunn av benign prostatahyperplasi og cancer, blant annet med elektrovaporisering i saltvann. Blokkdisseksjon av lymfeglandler i lille bekken ved prostatakreft som er vurdert til strålebehandling.
 • Urethra:      Stenose, behandling med intern urethrotomi.
 • Scrotum:     Kirurgisk behandling av testis-cancer, hydrocele, spermatocele, varicocele, retenio testis. Testistorsjon, innlegging av testikkelprotese, refertiliseringsoperasjoner.
 • Penis:          Fimoseoperasjon inkludert barn fom 2 år. Induratio penis plastica ved utvalgte pasienter.

Poliklinisk behandling:

 • Utredning av alle urologiske spørsmålstillinger
 • Topisk installasjonbehandling ved blærecancer
 • Oppfølging ved blærecancer
 • Fjerning av stent fra urinleder
 • Urinrørsbehandling etter stenose med dilatasjon/RIK

Uroterapeut:

Som en viktig del av urologi og gynekologifunksjon har sykehuset ansatt autorisert uroterapeut. Dette innebærer blant annet urodynamisk utredning, opplæring til selvkateterisering, råd og veiledning og i forhold til gynekologi bekkenbunnstrening med elektrostimulering på pasienter med inkontinenstilstander.

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

Kurs og møter

 • Prostatakreftkurs
  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.
  Prostatakreftkurs
  Dato kommer