Audiograf, Mosjøen

Audiografene tilpasser høreapparat til voksne og barn over 16 år.

En øre-nese-halsspesialist er medisinsk ansvarlig for virksomheten og tar seg spesielt av medisinske spørsmål knyttet til nedsatt hørsel.

Audiografen kan hjelpe med søknader om hørsels-tekniske hjelpemidler og holder kurs for høreapparatbrukere i samarbeid med lærings- og mestringssentrene.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 09:00
  • Tirsdag 08:00 - 09:00
  • Onsdag 08:00 - 09:00
  • Torsdag 08:00 - 09:00
  • Fredag 08:00 - 09:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Du kan også ta konktakt med Øre-nese-hals poliklinikk, tlf. 48 07 04 71, som viderebringer beskjed til audiograf

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen