Jordmødre i Sandnessjøen

Kvinne- og fødepost, Sandnessjøen

Vi er en delt avdeling for fødende, syke gravide, barsel og gynekologi. Kun ledsager/far/partner og søsken kan besøke mor etter fødsel. Andre besøk etter avtale.

Avdelingen har kontinuerlig opplæring av studenter, som ofte deltar på operasjoner, kontroller og ved fødsler.

Fødsel og svangerskap

Ved fødeavdelingen har vi 11 sengeplasser og et familerom. Vi har to fødestuer, hvor den ene har badekar.

På fødeavdelingen gjøres det undersøkelser av gravide, og vi er liberale ved henvendelser hit. Dersom den gravide kjenner mindre aktivitet av barnet enn det hun tidligere har gjort, trenger kontroller av blodtrykk oftere enn hva som er vanlig eller lurer på om fostervannet er gått - ta kontakt hele døgnet. De som måtte ha behov for det får avtale om kontroll av barnets vekt og hva som måtte være av problemer med amming. Vi har en lav terskel for å hjelpe eller veilede. Alle får en samtale om fødselen før de reiser hjem.

Vi har en utfyllende side om fødsel og barsel, her finner du mer informasjon:

Fødsel og barsel

Regler for besøk


Barsel tilbyr 1 gratis overnatting etter fødsel til ledsager. Såfremt det er plass i avdelingen kan ledsager få overnatte flere netter for kr. 250,- pr. natt. 

Hvis du har problemer med amming, ta kontakt for å avtale time hos oss. Du finner også mye god informasjon hos Ammehjelpen.no.

Vi er godkjent som Mor-Barn-Vennlig fødeavdeling. Mor-Barn-Vennlig initiativ (MBV) er et verdensomspennende initiativ for å fremme amming, lansert av WHO og UNICEF. Fokus er på informasjon og veiledning til alle som ønsker å amme, men også de som ikke kan eller ønsker det. Vi ønsker å bidra til ro rundt ammingen og barseltiden, og å øke tryggheten som nybakte foreldre trenger i den tidlige barseltiden
 
Det er utarbeidet ti trinn for vellykket amming. Les mer om disse og om mor-barn-vennlig sykehus 

Vi har jordmødre med ultralydutdannelse som utfører svangerskapskontroller av risikosvangerskap i samarbeid med gynekologene, samt vanlige svangerskapskontroller for de som ikke har fått tilbud om kontroll hos kommunejordmor. Alle har også et tilbud om rutineultralyd ca i svangerskapsuke 18. Henvisning sendes til sykehuset av fastlege eller jordmor.

IRIS - Innsikt Refleksjon Inspirasjon Samtale: Et samtaletilbud for gravide kvinner på Helgeland


Fødselsangst er en opplevelse av ulik grad av uro eller frykt for å føde, og kan ha mange årsaker.

  • Ulike belastninger, enten i nåtid eller fortid
  • Tidligere fødsler som har vært vanskelige
  • Angst for det ukjente
  • Tidligere overgrep eller krenkelser
  • Redsel for smertene
  • Frykt for å miste kontrollen
  • Frykt for at noe går galt med deg eller barnet

Noen kan også være redd for å bli gravid fordi fødselsangsten er altoverskyggende. Også her kan vi hjelpe deg med samtaler.

Gjennom samtaler på poliklinikken kan du få hjelp til å sette ord på frykten, og forsøke å bearbeide noe av det som ligger til grunn for din redsel. God informasjon, kunnskap og hjelp til å utarbeide en fødselsplan (fødebrev), gir deg mulighet til å kunne påvirke fødselssituasjonen.  Hvis du ønsker å ha med deg noen til samtalene, er det også mulig. 

Uansett hva angsten skyldes, vil du få hjelp. Jo tidligere du kommer til samtalene, jo bedre er det. Hos oss i Sandnessjøen får du tilbud om samtaler med spesialtutdannet jordmor. For mer info ring 75 06 52 40 (fødeavd.). Du kan også be jordmor, legen din, helsesøster eller andre om å henvise deg til oss.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i 4.etasje (etasjen over hovedinngangen). Mor og barn trenger ro og hvile, og har siesta fra kl. 13.00-16.00. Ledsager/far/partner og babyens søsken kan besøke mor etter fødsel.

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Praktisk informasjon

​Ledsager/far/partner kan delta på fødsel og besøke mor etter fødsel.