Laboratorietjenester

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbok UNN

Laboratoriehåndbok Nordlandssykehuset

Medisinsk biokjemi

Fra 01.06.2018 sendes elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn. Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin. Kodeverket skal sikre at alle laboratorier bruker samme standardiserte definisjon av sine analyser. Bruk av NLK vil bidra til bedre sikkerhet og kvalitet på elektronisk svarutsendelse, og en mer helhetlig presentasjon av laboratoriesvar i journalsystemene på legekontorene.


Viktig informasjon om mapping (kobling) mellom NLK og legekontorets analyseliste (PDF)

 

 

Mer informasjon om Norsk Laboratoriekodeverk

Her finnes også nedlastbare versjoner av NLK-kodeverket


Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.
Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

 

Vi trenger flere blodgivere. Les mer:

Bli blodgiver 

 

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen