Laboratoriet, Mosjøen

Åpningstid poliklinisk prøvetaking mandag - torsdag: 07.30 - 11.30 og 12.00 - 14.00.

Vi tar og analyserer ulike typer prøver av pasienter, inneliggende og i poliklinikk.

Avdelingsleder er Sissel Lindseth.

Vi har som mål å yte tjenestene på en best mulig måte med fokus på kvalitet, service, informasjon og hjelpsomhet.  Som serviceavdeling kreves det et nært samarbeide med både sykehusets avdelinger og primærhelsetjenesten, interne og eksterne rekvirenter for å yte et best mulig tilbud til pasientene.

Det er ingen timebestilling på poliklinikk. Etter spesiell avtale kan vi også ta inn pasienter til poliklinisk prøvetaking på fredager, eller til andre tider enn dem som er nevnt under.

Hva gjør vi?

  • Analysering av prøver fra blod, urin, spinalvæske og andre biologiske materialer.

  • Belastnings- og funksjonstester (glukose, laktose, jern).

  • Behandling av pasienter, som terapeutiske blodtappinger og venesectio.

  • Tapping av blodgivere, og prosessering av blod. Se egen side for blodbanken Mosjøen.

  • For sykehuset: Døgnkontinuerlig vaktberedskap

Analyser MSJ revjuni2015 (PDF) 

Se Laboratorietjenester for laboratoriehåndbøker og elektronisk rekvirering.

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen