Laboratoriet, Sandnessjøen

Åpningstid poliklinisk prøvetaking mandag - fredag 09.00 - 14.00

Vi tar og analyserer ulike typer prøver av pasienter; fra inneliggende, egen poliklinikk og tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten.

Avdelingsleder er Mohamed Ziedoy.

Det er ingen timebestilling på poliklinikk. Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid for prøvetaking enkelte dager. Laboratoriepersonalet gir ikke ut analysesvar til pasienter, verken muntlig eller skriftlig. Ved spørsmål om prøvesvar, skal pasienter kontakte rekvirerende lege.

Hva gjør vi?

  • Analysering av prøver fra blod, urin, spinalvæske og andre biologiske materialer.

  • Belastings- og funksjonstester (glukose, laktose, jern, C-peptid, ACTH og lignende).

  • Behandling av pasienter, som terapeutiske blodtappinger og venesectio.

  • Tapping av blodgivere, og prosessering av blod. Se egen side for blodbanken Sandnessjøen.

Bestilling av forbruksmateriell fra legekontor

For primærhelsetjenesten og sykehuset


 

Kontakt

Telefon

Avdelingsleder

75 06 52 38

Slik finner du fram

Oppmøtested

Laboratoriet finner du i tredje etasje, rett frem når du kommer inn i sykehusets hovedinngang.

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen