Røntgen, Mo i Rana

Røntgen/radiologi Mo i Rana tilbyr MR, CT, generell radiologi og ultralyd.

Kontakt oss for spørsmål om undersøkelser og henvisninger, og for å bestille røntgenbilder for oversending til andre sykehus, eller kopier på digitale lagringsmedier.

Se nederst på siden for nærmere beskrivelser av noen av undersøkelsene vi utfører.

Henvisninger mottas helst elektronisk, og svar leveres også elektronisk. Innholdet i henvisningene har stor betydning for våre prioriteringer, og for flere typer undersøkelser er vi avhengig av spesiell informasjon for å gjøre riktige vurderinger.

Kontakt

Telefon

Åpningstider planlagt aktivitet: 08.00 - 15.30. Tilstedevakt mandag til fredag 15.30 - 22.00, helger 10.00 - 22.00. Alle andre tider tilkalles radiograf ved behov.

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana