Røntgen, Mosjøen

Røntgen/radiologi Mosjøen tilbyr MR, CT, vanlig røntgen og ultralyd.

Se nederst på siden for nærmere beskrivelser av noen av undersøkelsene vi utfører.

For å få time til undersøkelse hos oss må det foreligge en henvisning. De fleste legekontor sender henvisningen elektronisk, og vi vil da sende ut brev fra oss om time. Kommer pasienten akutt samme dag som konsultasjonen har vært, anbefaler vi å ta med en papirkopi av henvisningen.

Det er opplysningene i henvisningen som ligger til grunn for våre prioriteringer. Dette er avgjørende for hvor raskt det settes opp til time. Vi ønsker at henvisningen skal inneholde følgende opplysninger:
• Indikasjon
• Problemstilling
• Hastegrad
• Annen vesentlig informasjon som sjekkliste MR, kreatinin/GFR ved kontrastundersøkelse, smitte, pasientens mobilitet, kontaktinformasjon for både pasient, henviser og svarmottaker. Ved ø-hjelp skal det være opplyst i henvisning hvor pasient skal etter undersøkelse.

Når undersøkelsen er ferdig utført og beskrevet sendes det elektronisk svar til henvisende lege. Er henviser en av sykehusets leger sendes det automatisk kopi av svaret til fastlegen. Det tar normalt ca 1 - 2 uker før svar kan påregnes.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Åpningstider planlagt aktivitet: 07.30- 15.30 Radiograf hjemmevakt 16.00 - 08.00 og døgnkontinuerlig i helg

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen