Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) kan gi oppfølging av personer i yrkesaktiv alder, som har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov pga. sykdom eller skade. Vi kan bidra til å kartlegge behov for tjenester og fremme pasientens mål, og vi kan reise ut der pasienten bor for å bistå pasient, pårørende og hjelpeapparat. Vi bidrar til tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjon, etat og sektor.

Eksempler på målgruppe/diagnose (kan være, men er ikke avgrenset til):

 • Hjerneslag/blødning
 • Hjerteinfarkt
 • Ryggmargskade
 • Hjerneskade etter ulykke
 • Nevrologiske sykdommer f.eks. MS, ALS, Parkinson og lignende
 • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 

Eksempler på hva vi gjør:

 • Kartlegging av situasjon (pasient/pårørende/barn som pårørende)
 • Samarbeid med pasientens kommune og andre som kan bistå pasienten
 • Bidra med informasjon, veiledning og rådgivning i forhold til rehabilitering
 • Oppfølging via telefonsamtaler, telematikk og samarbeidsmøter
 • Ta initiativ til individuell plan (IP) og ha fokus på brukermedvirkning
 
Du kan kontakte oss for å spørre om råd. For å følge opp enkeltsaker trenger vi henvisning fra en lege.


 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen