Helse i arbeid-senteret, Sandnessjøen

Helse i arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. Helse i arbeid tilbyr også mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.

En mann med skjegg

Anders Jerven

Enhetsleder, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sandnessjøen

Anders.Jerven@Helgelandssykehuset.no 48 17 53 68 eller 46 43 33 44