Helse i arbeid-senteret, Sandnessjøen

Helse i arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. Helse i arbeid tilbyr også mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.

En mann med skjegg

Anders Jerven

Enhetsleder, Fysikalskmedisinsk enhet

anders.jerven@helgelandssykehuset.no 48 17 53 68