Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Rehabiliteringsmedisinsk post for pasienter med tilstander som krever spesialisert rehabilitering, med hovedvekt på nevrologisk rehabilitering som hjerneslag i subakutt fase, traumatiske hodeskader og andre nevrologiske tilstander.

Oppholdene kan være både i form av vurderingsopphold og primærrehabilitering.
  • Hjerneslag rehabilitering
  • Nevrologisk rehabilitering
Etter endt rehabilitering kan pasientene følges opp ved den rehabiliteringsmedisinske poliklinikken ved behov, i tillegg til at det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) kan bidra til å koordinere og kvalitetssikre pasientens overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen der dette ses nødvendig.

Kontakt

Slik finner du fram

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen