Geriatrisk poliklinikk

Geriatrisk team. Det geriatriske tilbudet er delt på sengepost og poliklinikk.

Sengepost

Vi har et ortogeriatrisk tilbud. Dette er en tverrfaglig tilnærming til eldre med lårhalsbrudd. De fleste over 65 år får dette tilbudet. Vi har i tillegg en tverrfaglig tilnærming til eldre med akutt funksjonssvikt eller akutt forvirring.

Poliklinikk

Vår poliklinikk foretar kognitiv vurdering, førerkortvurdering ved mistanke om kognitiv svikt, raskt innsettende funksjonstap med mere. Det er i de aller fleste tilfeller nødvendig at pårørende følger med til time.

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana