Kreft- og infusjonspoliklinikk, Mo i Rana

Vi  gir poliklinisk behandling til kreftpasienter og pasienter med med ulike medisinske diagnoser, i hovedsak revma- og gastrolidelser. Poliklinikken har annen inngang enn hovedinngangen.

Ring  482 49 077når du kommer, så låser vi opp døra.

Cellegiftkurer starter opp enten ved UNN eller Nordlandssykehuset og fortsetter ved lokalsykehuset.

Hvis du har blitt henvist til utredning i pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset. Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenhengende aktiviteter gjennom hele forløpet.  

12

Pakkeforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft.  Les mer:

Behandlingsforløp for kreft

Behandling (se også nederst på siden for behandlingsbeskrivelser):

 • Cellegiftbehandling og annen kreftbehandling
 • Veiledning og informasjon om sykdom og behandling
 • Råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer samt oppfølgningen av eventuelle bivirkninger av cellegiftbehandling
 • Informasjon om kurs og rehabiliteringstilbud

Pårørende er velkommen til å være med under samtaler og behandling.

Ansatte:  Kreftsykepleiere og spesialsykepleier

Samarbeid

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er vårt kompetansesykehus, og vi samarbeider med kreftavdelingen både der og ved Nordlandssykehuset i Bodø. I enkelte tilfelle samarbeider vi med andre sykehus der pasientene har fått eller skal ha en del av behandlingen.

Kreftbehandling er lagt opp etter standardiserte prosedyrer og retningslinjer, slik at pasientene skal få samme behandlingstilbud uansett hvor de bor.

Vi har et nært samarbeid med kreftsykepleierne i kommunene i tillegg til hjemmetjenesten.

Internt i sykehuset har kreftpoliklinikken et godt samarbeid med blant annet psykiatrisk sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Ved behov kan andre avdelinger etterspørre kompetanse fra kreftpoliklinikken. Vi er åpen for spørsmål og drar ut til avdelinger ved behov.


 

Det gis poliklinisk behandling til pasienter med ulike medisinske diagnoser, i hovedsak revma- og gastrolidelser.

Her gis legemidlene som intravenøs behandling:

 • Biologisk og annen intravenøs behandling
 • Veiledning og informasjon om sykdom og behandling
 • Råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer samt oppfølgning av eventuelle bivirkninger etter behandlingen her

Ansatte: Sykepleiere med spesialkompetanse

Åpningstid: 2 - 3 dager i uken

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:30 - 15:00
 • Tirsdag 08:30 - 15:00
 • Onsdag 08:30 - 15:00
 • Torsdag 08:30 - 15:00
 • Fredag 08:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken for kreft og infusjon ligger i "Gamle Selfors sykehjem" (samme bygg som legevakten, i tilknytning til sykehuset).  Som pasient skal du gå direkte til hit. Dørene vil være låste, men pasientene vil bli møtt og fulgt opp på avdelingen. Ingen pasienter kommer altså inn uten avtale. Ring på når du kommer, så låser vi opp døra.

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana