Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk utreder og behandler voksne pasienter (over 16 år) med mistanke om eller kjent inflammatorisk revmatisk sykdom. Poliklinikken tar imot pasienter fra hele Helgeland.

Inflammatorisk revmatiske sykdommer kan for eksempel være:

  • Revmatoid artritt
  • Ankyloserende spondylitt
  • Spondylartritt
  • Psorasis artritt
  • Reaktive atritter
  • Krystallartritter
  • Systemiske bindevevssykdommer som SLE, Sjøgren, Sclerodermi, Polymyositt og overlappende sykdommer
  • Vaskulitter som Temporalis Arteritt, Wegeners Granulomatose, PAN
  • Polymyalgia Revmatika med uvanlig forløp


Primære degenerative sykdommer håndteres hovedsakelig av primærleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. Bløtdelsrevmatisme observeres og håndteres hovedsakelig av primærleger. Ukomplisert polymyalgia Revmatika utredes og behandles i primærhelsetjenesten.

Pasientene tas imot etter henvisning fra lege.

Revmatologisk poliklinikk har ikke vakt eller beredskap for øyeblikkelig hjelp. Vi har heller ingen sengeavdeling. Revmatologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø har døgnkontinuerlig vakt og sengeplasser.


g_09bb28ba_741b_42d6_a30d_dea5244afefe


Biologisk behandling

Ved behov for intranvenøse behandlingsregimer vil pasienten kunne få slik behandling på infusjon poliklinikk. Pasientene vil få opplæring i pasientadministrerte behandlinger (sprøytebehandlinger). Opplæringen blir gitt av revmasykepleier.

Resepter på pasientadministrert Enbrel, Humira, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia og Stelara må skrives av sykehusspesialist. Pasienten må i god tid ringe til Inntakssenteret telefon 75 12 51 20 på sykehuset og gi beskjed om at de trenger ny resept . Resepten blir sendt i posten til pasientens hjemmeadresse.

Kontroller hos fastlegen

Pasientens fastlege har ansvaret for oppfølging i mellom spesialistkontrollene, inklusive utskriving av resepter, attester og erklæringer, rekvisisjoner til fysikalsk behandling, vurdering av arbeidsevne og lignende. Fastlegen har også ansvar for kontroller i forbindelse med enkelte medikamenter.

Medikamenter

Ved behandling med sykdomsmodifiserende medisiner, skal pasientene gå til regelmessige kontroller på fastlegens kontor.


Kontakt

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana