Medisinsk dagenhet og poliklinikk, Mosjøen

 • Polikliniske undersøkelser av mage/tarm
  - Gastroskopi, colonoskopi, kapselendoskopi
 • Polikliniske undersøkelse av hjerte/lunge
  -EKG/ belastnings-EKG, 24 timers blodtrykksmåling og Holter-registrering, broncoskopi
  -Lungeundersøkelser eller lungefunksjonstester
 • Pacemakerkontroll
 • Diabetspoliklinikk
 • Klinisk ernæringsfysiolog poliklinikk
 • Kurer Remicade, Octagam, Venofer, Solu-Medrol, Tysabri, Humira
 • Blodtransfusjoner
 • Skylle Hick-man / veneport, injeksjoner, antibiotika /Væske-infusjoner
 • Bronkoskopi, gastroskopi i narkose
 • Samtaler og undersøkelser

Se også Kreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøen

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen