Dialyse, Mosjøen

Dialysen behandler pasienter med dialysetrengende nyresvikt. Aktiviteten ved dialysen kan variere.

Dialysen er satelittavdeling til Nordlandssykehuset. Her foregår hemodialyse etter at dette er startet opp i Bodø. 

Det har vært nede i 2 og opptil 9 dialysepasienter på det meste. Prosedyrene i avdelingen følger samme som ved Nordlandssykehuset. Det er kontakt mellom spesialist i Bodø og medisinsk overlege her, når det måtte være behov for det.

Bemanning:

  • Sykepleiere med spesiell opplæring på dialyse
  • Legevisitt utføres av medisinsk overlege

 Avdelingsleder: Camilla Straum telefon 75 11 52 74.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Utenfor poliklinikken i underetasjen fløy A.
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen