Nevrologisk poliklinikk

Nevrologisk poliklinikk i Mosjøen tar imot pasienter fra hele Helgeland.

Vi har tre faste nevrologer, i tillegg til ambulerende nevrologer fra St. Olavs Hospital i Trondheim, UNN i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø. Særlig angående klinisk nevrofysiologi er det et tett samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim både i form av ambulering og telemedisin.

I tillegg har vi to nevrofysiologteknikere, helsesekretærer og MS- sykepleier som tilbyr råd og veiledning for MS-pasienter, opplæring og oppfølging ved interferonbehandling og behandling med andre immunmodulerende midler.

Avdelingsleder: Camilla Straum telefon 75 66 19 19.

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Epilepsi
 • Parkinsons syndrom
 • Multippel sklerose
 • Hjerneslag/TIA
 • Ryggsmerter og nakkesmerter
 • Mistanke om svulst i sentralnervesystemet
 • Muskelsykdommer
 • Lidelse i det perifere nervesystemet

Det tilbys også:

 • Ultralydundersøkelse av precereberale kar
 • Botoxbehandling ved nevrolog, bevegelsesforstyrrelser. kronisk migrene og spastitet

Nevrologisk poliklinikk har ikke egen sengepost, men i samarbeid med medisinsk sengepost gjennomføres det blant annet behandling med

 • Tysabri ved MS
 • Immunglobulin i.v.
 • Høydosesteroidbehandling ved MS-schub
    

 •  EEG
 •  Søvndeprivert EEG
 • MSLT (multippel søvn-latens-test)
 • ENG (elektronevrografi)
 • EMG (elektromyografi)
 • SEP (somatosens. fremkalt respons)
 • VEP (visuelt fremkalt respons)
 • BAEP (akustisk hjernestammerespons)
 • PSG (polysomnografi)
 • Respiratorisk polygrafi
   

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:30
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Underetasjen i fløy A.
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen