Medisinsk sengepost, Mo i Rana

Heldøgnavdeling for generell indremedisin med 26 sengeplasser. De fleste av våre pasientene blir innlagt som akuttpasienter.

Øyeblikkelig-hjelps (ø-hjelp) henvisninger vurderes fortløpende mht behov for innleggelse. Det er til en hver tid tre leger på vakt innen medisinsk område. Vaktberedskap for avdelingen består av turnuslege , LIS-lege og overlege.

Hovedsakelig et tilbud for øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har særskilt kompetanse og rutiner for slagbehandling, ortogeriatri (eldre med brudd), og palliasjon.
I noen tilfeller legges pasienter inn for utredning.

Sengeposten har samarbeids og overflyttingsrutiner til Nordlandssykehuset og UNN.

Medisin og kirurgi har felles intensivavdeling i 2. etasje.


 

Kontakt

Telefon

Inntakskontor:

75 66 01 20

Slik finner du fram

Besøkstider

 • I dag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Mandag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Tirsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Onsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Torsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Fredag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Lørdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Søndag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana