Medisinsk sengepost, Mosjøen

De fleste av våre pasientene blir innlagt som akuttpasienter.

Henvisninger vurderes fortløpende og timer settes opp ut i fra symptomenes alvorlighetsgrad. Nasjonale prioriteringsveiledere brukes så langt disse finnes.

Det er til en hver tid tre leger på vakt innen medisinsk område.

Avdelingsleder: Brita Røli - telefon 913 15 382 .

Telefon  75 11 51 30
Avdelingsleder  913 15 382

I Mosjøen tilbyr vi et rehabiliteringsteam og slagteam som gir et variert fysioterapitilbud til inneliggende pasienter. Vi tilbyr:

 • Funksjonell trening med fokus på mestring
 • MS-poliklinikk en dag i uka.
 • Klinisk ernæringsfysiolog har poliklinikk og gir et godt tilbud til inneliggende pasienter
 • Ergoterapeut (funksjonsvurderinger og kartlegginger)
 • Pårørendearbeid
 • Samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltbrukere og utarbeiding av individuelle planer
 • Teamet jobber også noe ambulant og gir generelle råd og veiledninger til kommunene (Vefsn, Grane og Hattfjelldal).


 

Slik finner du fram

Besøkstider

 • I dag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Mandag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Fredag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Søndag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen