Medisinsk sengepost, Sandnessjøen

De fleste av våre pasientene blir innlagt som akuttpasienter.

Henvisninger fra fastlegene vurderes fortløpende og timer settes opp i henhold til vedtatte prioriteringsveiledere.

Det er alltid tre leger på vakt, samt at medisinske overleger har AMK-vakt for hele Helgeland.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 09:00
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 09:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 09:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 09:00
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 09:00
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Besøkstider

 • I dag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Mandag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Fredag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Søndag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen