Pasientreiser

Pasientreiser i Helgelandssykehuset har kontorer i Mosjøen, og har også ansvar for avregning av reiseregninger for hele Helse Nord.

Info til pasienter finner du her: Pasientreiser - Helgelandssykehuset HF

Telefonnummer: 05515

pasientreiser@helgelandssykehuset.no

For henvendelser om reiseregninger: postmottak@pasientreiser.no

Postadresse:
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana