Behandling

Amming og røntgenkontrastmidler

Noen røntgenkontrastmidler kan gå over i morsmelk.

Før

Der det er behov for forberedelser finner du informasjon om dette i beskrivelsen av hver enkelt undersøkelse. Dersom du skal til MR eller scintigrafi bør du informere oss før timen om at du ammer.  Under

Informasjon om hver enkelt undersøkelse:
Etter

CT-undersøkelse med kontrast

Kontrastmidlene vi benytter ved våre CT-laboratorier har minimal overgang til morsmelk og du kan derfor amme som normalt etter endt undersøkelse.

MR (Magnetisk resonans)

MR går over i morsmelk i svært små mengder, absorpsjonen i tarmen er dårlig, og det er ikke forventet at har noen effekt på barnet. Dersom du har fått kontrastmidler i forbindelse med en MR-undersøkelse hos oss anbefaler vi likevel at du pumper deg, og kaster melken de første 24 timer etter at du har fått kontrast.


Kontakt