Diagnose

Brannskade - kontaktskade

Kontaktskader er en form for brannskade der man kommer i direkte kontakt med en varm overflate. Kontaktskader rammer oftest barn og det er gjerne håndflatene som er mest utsatte.

Overfladiske brannskader rammer de øverste lagene i huden. De kan være svært smertefulle, men gror vanligvis uten arrdannelse. Nedkjøling under rennende vann begrenser skaden og er smertestillende.

Les mer på helsenorge.no

Skaden er vanligst hos barn, og det er da gjerne håndflatene det går utover. Ofte dreier det seg om barn som nettopp har lært seg å gå, som kommer i kontakt med for eksempel varme kokeplater, peisinnsatser, ovner og lignende.

Man ser også en del kontaktskader i andre aldersgrupper. Det dreier seg da ofte om pasienter som har fått en form for illebefinnende og har falt eller blitt liggende mot en varm overflate.

Noen kontaktskader, spesielt i hendene, vil kunne gro av seg selv. Men de fleste kontaktskader er så dype at de må opereres.

Henvisning og vurdering

Alvorlige brannskader legges direkte inn på sykehus og behøver ingen henvisning. Ring 113 og du vil få hjelp videre derfra.

For mindre skader blir man ofte henvist videre fra fastlege eller legevakt, dersom det vurderes at skaden vil bli best behandlet på sykehus.

Det vil ikke være snakk om ventetid før man kommer inn til behandling av akutte brannskader, men ved mindre problemstillinger venter man gjerne til dagtid eller neste virkedag før videre oppfølgning ved sykehus.

Dersom det er praktisk mulig, vil mottagende sykehus ha behov for mest mulig informasjon om pasienten og ulykken. Viktige punkter er:

 • Hva har skjedd?
 • Når skjedde det?
 • Hvor stor er skaden?
 • Hvilken type skade er det?
 • Andre skader?
 • Mulighet for røykskade/inhalasjonsskade?
 • Er det utført førstehjelp og/eller nedkjøling?

De mest omfattende skadene vil bli overflyttet til Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Her kan du lese når du bør ta kontakt med dem.

Utredning

Når man kommer til sykehuset med en kontaktskade eller annen brannskade vil man umiddelbart bli møtt av helsepersonell. Ved store skader vil man gjerne benytte et standardisert traumemottak for å utelukke livstruende skader.

Når det gjelder selve brannskaden er det viktig å få vurdert om den er så dyp at den må opereres eller om den har mulighet til å gro av seg selv. De fleste kontaktskader er så dype at det er behov for operasjon med hudtransplantasjon. Videre er det viktig å kunne beregne omtrent hvor mye av hudoverflaten til pasienten som er forbrent. Dette gjør at man kan beregne behovet for væsketilførsel de første timene. Dette behovet kan være svært stort, og for å unngå at pasienten går i sjokk (livstruende fall i blodtrykk), er det viktig å komme i gang med å gi væsketilførsel tidlig ved store skader.

Det er derfor viktig at man får undersøkt hele hudoverflaten til pasienten, og man ønsker derfor gjerne å være i et godt oppvarmet rom for å unngå at pasienten blir nedkjølt.

Utredning og vurdering av skadene er vanligvis unnagjort i løpet av et par timer. Men dette kan variere veldig. I mange tilfeller vil man gjøre en ny vurdering av skadene 1-2 dager etter første undersøkelse.

Behandling

Behandlingen av kontaktskader består hovedsakelig av konservativ behandling, det vil si gjentatte sårstell, eller operativ behandling, det vil si operasjon med fjerning av forbrent vev og dekking av sår med delhudstransplantat. I tillegg vil man ha behov for fysioterapi under hele behandlingsforløpet. Spesielt gjelder dette skader som involverer hendene.

Tiden behandlingen tar, vil variere veldig.
Kontaktskader som gror uten operasjon, tilheler gjerne i løpet av 2-3 uker.
Dypere kontaktskader som behøver operativ behandling, behøver gjerne lengre tid for å tilhele.

Oppfølging

Dersom man har gjenværende sår eller har behov for oppfølgning for å unngå skjemmende arr, vil man bli fulgt opp ved sykehusets poliklinikk. Tiden for oppfølgning varierer mye ut fra hva slags skade pasienten har hatt.

Kontakt

 • Kontakt Kirurgisk sengepost, Mo i Rana

  Besøkstider

  • I dag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Mandag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Tirsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Onsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Torsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Fredag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Lørdag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  • Søndag
   • 14:00 - 15:00
   • 18:00 - 19:00
  En bygning med mange vinduer

  Helgelandssykehuset Mo i Rana

  Sjøforsgata 36

  8613 Mo i Rana

 • Kontakt Kirurgisk sengepost, Sandnessjøen

  Oppmøtested

  Kontakt avdelingen i forkant hvis du ønsker å komme på besøk.

  Besøkstider

  • I dag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Mandag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Tirsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Onsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Torsdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Fredag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Lørdag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  • Søndag
   • 14:00 - 15:00
   • 19:00 - 20:00
  En bygning med rødt tak

  Helgelandssykehuset Sandnessjøen

  Prestmarkvn. 1

  8800 Sandnessjøen